Autor W╣tek: DreamWorld Pogie Revival  (Przeczytany 2327 razy)

0 u┐ytkownikˇw i 1 GoťŠ przegl╣da ten w╣tek.

dizzy9

 • strusie jajo
 • ****
 • Wiadomoťci: 905
 • P│eŠ: Mŕ┐czyzna
  • Status GG
DreamWorld Pogie Revival
« dnia: Czerwiec 03, 2012, 20:07:14 »
Z dniem dzisiejszym chcia┬│bym zaprezentowa├Ž Wam projekt kt├│ry narodzi┬│ si├¬ do┼ô├Ž nie dawno.
nowa_era, z dizzy.pl, podsuna┬│ mi pomys┬│ by hackowa├Ž i uko├▒czy├Ž prototyp gry Dream World Pogie.Obecnie projekt jest na poziomie v.05 i potrzebuj├¬ pomocy odno┼ônie spraw zwi┬╣zanych z designem.
Projekt zak³ada ca³kowit¹ naprawê i ukoñczenie DreamWorld Pogie jako pe³no grywalnej gry.
Dosy├Ž gadania, czas na screeny:

Niektóre czêœci mapy zosta³y podmienione.

Drzwi s┬╣ w bardziej logicznych miejscach.

Ekran wpisywania imienia

Mimo ¿e lubiê imiê "pogielina", to jej prawdziwe imiê brzmi "rosie"

A tu ma┬│y gameplay prezentuj┬╣cy wprowadzone poprawki:
http://www.youtube.com/watch?v=VRI-rIndATs

Mn├│stwo zmian zosta┬│o wprowadzonych, nie b├¬d├¬ si├¬ wdawa┬│ w szczeg├│┬│y, dlaczego co┼ô nie dzia┬│a┬│o.Jak kogo┼ô interesuje, mo┬┐e jednak pyta├Ž.
Wklejam tu jednak listê zmian, jakby kogoœ interesowa³o co zosta³o zmienione.

Cytuj
--------------------------
Changelog
--------------------------
0.1:
-Naprawa tablicy zebranych item├│w\zabitych wrog├│w itp.
-Poprawa powerupa:
   Poprawa tarcia.

0.2:
-Poprawki na mapach:
   Drzwi ustawione w logicznych miejscach.
   Og├│lne poprawy na mapie(Niekt├│re mia┬│y zepsute Meta tilesy)
-Poprawa kilku Meta Tiles├│w.

0.3:
-Poprawka trybu wieloosobowego:
   Przepointerowane tablica Rosie, animacja ta├▒ca, I du┬┐o innych poprawek by to dzia┬│a┬│o.
   "Map holder byte" zosta┬│ poprawiony.
   Gracz nie zmienia si├¬ w pogiego kiedy Rosie uko├▒czy level.
   Pogie nie jest ju┬┐ ┼ôci┬╣gany do levelu Rosie kiedy ta uko├▒czy level.
0.4:
-Poprawki w muzyce:
   Znaleziono i przepointerowano tablice muzyki dla ka┬┐dego levelu.

v.05:
-Poprawki w menu g┬│├│wnym
   Narysowano, skompresowano, I wrzucono grafik├¬ strza┬│ki do ROMu.
   Przepisano kod by wypakowa┬│o grafik├¬ strza┬│ki do VRAMu.
-Mnóstwo poprawek w ekranie "Wpisz swoje imiê".


Teraz do mniej przyjemnej czêœci:
Nie wszystko zosta┬│o wykonane, np. level16 jest "zepsuty", gdy┬┐ nie powinien si├¬ wog├│le ┬│adowa├Ž.Zapewne creditsy powinny nast┬╣pi├Ž po levelu 15.
Guziki debuguj¹ce dalej s¹ dostêpne:
-A+B+strza┬│ki-Swobodne latanie w powietrzu.
-Select-Zabicie postaci.
Mam kilka pomys┬│├│w, ale chcia┬│bym us┬│ysze├Ž opini├¬ innych ludzi ni┬┐ ja i Micrus.

Creditsy
Nic specjalnego, po uko├▒czeniu levelu zwyczajny ekran z creditsami, potem restart gry.Proste.

U┬┐ycie muzyki nr.9
Po u¿yciu patcha, wszystkie muzyczki s¹ ju¿ dostêpne.Wszystkie poza nr.9.
Jak dla mnie ona brzmi jakby mia┬│a si├¬ toczy├Ž walka z Bossem-"wybuch" na samym pocz┬╣tku jest cz├¬┼ôci┬╣ muzyki, nie osobnym d┼Şwi├¬kiem.W ROMie nie znalaz┬│em ┬┐adnych odwo┬│a├▒ do niej.Mo┬┐e Zaks strzeli┬│ pociskiem w jakiej┼ô animacji, a pogie go omin┬╣┬│? Potem zacz├¬┬│a by si├¬ walka. Jakie┼ô pomys┬│y jak to wykorzysta├Ž?

System punkt├│w
No w┬│a┼ônie, W czasie gry, na samej g├│rze ekranu jest ci┬╣gle rosn┬╣cy licznik.To licznik punkt├│w.Sprawa by┬│a by prosta gdyby nie jedna rzecz:Wzrastanie wygl┬╣da na celowe kodowanie.Po co mieliby zwi├¬ksza├Ž najmniejsz┬╣ liczb├¬ skoro nie da si├¬ mie├Ž mniejszej liczby ni┬┐ 50?(w 250, kiedy we┼Şmiesz powerupa).Moje rozwi┬╣zanie jest proste:Nalicza├Ž punkty za ka┬┐dym razem kiedy to co zrobi pogie wywo┬│a pojawienie si├¬ spirtu oznaczaj┬╣cego punkty(np.za gwiazdk├¬ dostawaliby┼ômy 100).Problem: Dodawa├Ž punkty za zabicie wrog├│w? A je┼ôli tak to ile za jakiego wroga?

System ┬┐y├Ž
Ostatni, najtrudniejszy do zgryzienia orzech.
Odnalaz┬│em kod w ROMie kt├│ry dodaje ┬┐ycia.Ba nawet odgrywa d┼Şwi├¬k, stawia na mapie sprita i porusza nim.Problem w tym ┬┐e nie mog├¬ znale┼Ş├Ž do niego odwo┬│ania.Mo┬┐liwe ┬┐e takiego nie ma.
I teraz si├¬ pojawia pytanie:Kiedy gracz powinien dosta├Ž extra ┬┐ycie?
Moje rozwi┬╣zanie: Gracz zbiera gwiazdki.Za ka┬┐dym razem kiedy zbierze 100, po wygraniu levelu dostaje 1 ┬┐ycie.Mo┬┐na wykorzysta├Ž ten pasek u do┬│u ekranu.Mo┬┐e mia┬│ w┬│asnie wskazywa├Ž ile gracz ma gwiazdek.

No, to chyba wszystko.

Autorzy:
£ukasz "Dizzy9" Kur-Kodowanie\hackowanie.
Armacoder(AKA Micrus)-Narzêdzie do dekompresji grafiki.
nowa_era-Pocz┬╣tkowy pomys┬│ na projekt.

Download:
IPS
Albo mo┬┐ecie zagra├Ž Online (Wymagana Java)

¯yczê mi³ej zabawy! ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 03, 2012, 20:39:37 wys│ana przez dizzy9 »

mrdarek

 • YaBB Administrator
 • SUPER JAJO!
 • *****
 • Wiadomoťci: 2467
 • P│eŠ: Mŕ┐czyzna
 • :)
  • ┼ĺwiat Dizzy
Odp: DreamWorld Pogie Revival
« Odpowiedč #1 dnia: Czerwiec 04, 2012, 18:50:10 »
Co do ┬┐y├Ž do za ka┬┐de 100 gwiazdek nowe ┬┐ycie, ale nie resetowa├Ž tego licznika i przyznawa├Ž nowe ┬┐ycia od razu, a nie po sko├▒czeniu lewelu. To troch├¬ skomplikowane Np. dosta┬│e┼ô nowe ┬┐ycie za 100 gwiazdek (i nowe ┬┐ycie za to) i jeszcze zebra┬│e┼ô 8 na lewelu. Nowy lewel zaczyna si├¬ od zera zebranych gwiazdek, ale do nowego ┬┐ycia brakuje 92 gwiazdek - nie wiem czy da si├¬ to uwidoczi├Ž. Po prostu nie chc├¬ aby gwiazdki przepada┬│y - to bardziej mobilizuje do ich zebrania.
Nie wiem jak jest teraz, ale nie powinno by├Ž konieczno┼ôci zebrania wszystkich gwiazdek do przej┼ôcia lewelu

Jest te┬┐ licznik czasu na lewel - dodaj mo┬┐liwo┼ô├Ž jego wyd┬│u┬┐ania lub cz├¬stsz┬╣ ni┬┐ obecnie mo┬┐liwo┼ô├Ž wyd┬│u┬┐ania czasu na lewel
...przeciez sie nie rozdwoje...

dizzy9

 • strusie jajo
 • ****
 • Wiadomoťci: 905
 • P│eŠ: Mŕ┐czyzna
  • Status GG
Odp: DreamWorld Pogie Revival
« Odpowiedč #2 dnia: Czerwiec 08, 2012, 14:47:43 »
Dzi├¬ki.Spodziewa┬│em si├¬ nieco wi├¬kszego odzewu.Nie zamierzam si├¬ jednak podda├Ž przez tak┬╣ b┬│ahostk├¬.
¯ycia z gwiazdek s¹ ju¿ zrobione, wg tego coœ napisa³, Darku.Myœlê ¿e to bardzo dobre rozwi¹zanie.
Licznika ile gracz zebra³ nie ma.Dalej jest licznik który wskazuje ile gwiazdek zosta³o do zebrania na danym poziomie.Przyda siê to do pewnego..czegoœ ;)
Licznik ten musi by├Ž przepisany od nowa, bo niekt├│re poziomy maj┬╣ wi├¬cej ni┬┐ 99 gwiazdek i trzeba trzeci sprit doda├Ž, by m├│c pokaza├Ž wi├¬ksz┬╣ liczb├¬ ni┬┐ 100.
co do punktów to chyba wezmê i zrobiê by by³y dodawane za gwiazdki i itemy zebrane, za wrogów ju¿ nie.

Cytuj
Jest te┬┐ licznik czasu na lewel - dodaj mo┬┐liwo┼ô├Ž jego wyd┬│u┬┐ania lub cz├¬stsz┬╣ ni┬┐ obecnie mo┬┐liwo┼ô├Ž wyd┬│u┬┐ania czasu na lewel
Huh? Masz na myœli ten licznik na górze ekranu, na œrodku? To w³aœnie punkty s¹. Zwiêkszane s¹ automatycznie co ka¿d¹ klatkê.