Ostatnie wiadomoťci

Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10
71
Polak Potrafi !!! / Odp: Bumli remake Dizzy
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez dEnzyl dnia Kwiecie˝ 19, 2016, 11:26:48 »
Bardzo prosz├¬ o dodawanie gwiazdek w sklepie play i pisanie opinii, w ten spos├│b pomagacie rozwia├Ž projekt.
72
Newsy z ┼ĺwiata Dizzy / Odp: Z serii gier Dizzy-podobnych
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez dEnzyl dnia Kwiecie˝ 18, 2016, 14:24:55 »
No to ja trochê odœwierzê:

Na androida:

https://play.google.com/store/apps/details?id=moc.przyklad.c14609199188301
73
Polak Potrafi !!! / Odp: Bumli remake Dizzy
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez dEnzyl dnia Kwiecie˝ 17, 2016, 22:15:37 »
Pe┬│na wersja wyl┬╣dowa┬│a w sklepie play. Jutro mo┬┐na ┼ôci┬╣ga├Ž.Doda┬│em podpowiedzi; tylko do 1 przedmiotu. P├│┼Şniej trzeba kombinowac.Je┬┐eli b├¬dzie du┬┐o ┼ôci┬╣gni├¬├Ž b├¬d├¬ rozwija┬│ ┼ôwiat. Ikonka na razie zostaje, p├│┼Şniej pomy┼ôlimy. Zach├¬cam do grania. Je┬┐eli kto┼ô chce pom├│c w tworzeniu gry zapraszam, z ch├¬ci┬╣ skorzystam.
74
Polak Potrafi !!! / Odp: Bumli remake Dizzy
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez mrdarek dnia Kwiecie˝ 17, 2016, 16:49:55 »
Hej - super wygl¹da. Zadzia³a³a mi na komórce - znalaz³em jajko i klucz i nie mam pojêcia co dalej?
Z uwag - ikona gry jest ma³o profesjonalna - podcieniuj, zaokr¹glij, zrób w formacie jak wszystkie ikony - s¹ trochê szersze.
Gra mi nie zaskoczy³a na Bluestack (emu androida) - proszê zrób coœ - o wiele przyjemniej gra mi siê na ekranie PC :P
Gratulacje - czekam na pe³n¹ wersjê, jak bêdzie pe³na wersja - czekam na solucjê, abym móg³ j¹ tu zamieœcic (jeœli gra bêdzie p³atna - oczywiscie romu nie bêdê zamieszcza³).
75
Polak Potrafi !!! / Odp: Bumli remake Dizzy
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez dEnzyl dnia Kwiecie˝ 12, 2016, 16:27:18 »
Chodzi o przedmioty i postacie fabularne, zamierzam rozwija├Ž ┼ôwiat gry.

Co do b┬│├¬d├│w, to niestety zmuszony jestem o nich poinformowa├Ž.

Czekam na jakieœ wra¿enia z rozgrywki.
76
Polak Potrafi !!! / Odp: Bumli remake Dizzy
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez dizzy9 dnia Kwiecie˝ 12, 2016, 15:53:52 »
Je┬┐eli kto┼ô ma jakie┼ô ciekawe pomys┬│y na fabu┬│├¬ prosz├¬ pisa├Ž na m├│j mail: dan22100@gmail.com

Kr├│tko o grze:
Bumli jest alchemikiem i dopiero zaczyna swoj┬╣ przygod├¬ z wa┬┐eniem mikstur. W┬│a┼ônie gdy zebra┬│ odpowiedni┬╣ ilo┼ô├Ž funduszy na sk┬│adnik kt├│ry uleczy jego mistrza z┬│y czarodziej rozrzuca po ca┬│ym ┼ôwiecie jego drobniaki p┬│ataj┬╣c przy tym figle wszystkim mieszka├▒com Gymsoya, utrudniaj┬╣c przy tym odzyskanie pieni┬╣┬┐k├│w. Nasza przygoda zaczyna si├¬ w naszym domku gdzie zaatakowa┬│ nas czarodziej.
Trochê nie rozumiem. Pytasz kto ma pomys³y na fabu³ê a jednoczeœnie podajesz fabu³ê gry? Czy mo¿e chodzi o pomys³y na przysz³e gry?
No i pisanie o bugach do poprawki jest trochê bezcelowe jeœli gra jeszcze nie wysz³a-nie mamy mo¿liwoœci porównania obecnego stanu do planowanego.
77
Polak Potrafi !!! / Odp: Bumli remake Dizzy
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez dEnzyl dnia Kwiecie˝ 12, 2016, 09:00:16 »
Co zosta┬│o do zrobienia:
Animacja "pije potiona"
Bug przy kolcach i wstawaniu
Bug: note wida├Ž ska┬│ spadaj┬╣cych w kopalni
T┬│o na dole w kopalni do poprawki.
Game over- wstrzymaj skok.
Dobry czarodziej Bazil intro.
78
Polak Potrafi !!! / Odp: Bumli remake Dizzy
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez dEnzyl dnia Kwiecie˝ 09, 2016, 21:40:40 »
Sloty b├¬d┬╣ dwa. ┬»ycie tylko jedno. Mo┬┐liwo┼ô├Ž zapisu.Gra jest w fazie produkcji. Demo wyjdzie  w nast├¬pnym miesi┬╣cu, wrzuc├¬ link w temacie. Je┬┐eli kto┼ô ma jakie┼ô ciekawe pomys┬│y na fabu┬│├¬ prosz├¬ pisa├Ž na m├│j mail: dan22100@gmail.com

Kr├│tko o grze:
Bumli jest alchemikiem i dopiero zaczyna swoj┬╣ przygod├¬ z wa┬┐eniem mikstur. W┬│a┼ônie gdy zebra┬│ odpowiedni┬╣ ilo┼ô├Ž funduszy na sk┬│adnik kt├│ry uleczy jego mistrza z┬│y czarodziej rozrzuca po ca┬│ym ┼ôwiecie jego drobniaki p┬│ataj┬╣c przy tym figle wszystkim mieszka├▒com Gymsoya, utrudniaj┬╣c przy tym odzyskanie pieni┬╣┬┐k├│w. Nasza przygoda zaczyna si├¬ w naszym domku gdzie zaatakowa┬│ nas czarodziej.
79
Polak Potrafi !!! / Odp: Bumli remake Dizzy
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez dizzy9 dnia Kwiecie˝ 09, 2016, 21:29:31 »
Jak dla mnie, wygl¹da œwietnie!
O Bumli nigdy nie s³ysza³em, to jakiœ remake jakieœ gry?
Ale widzê minus-tylko jeden slot w plecaku...?
W ka┬┐dym razie, wstrzymam si├¬ z opiniami do czasu a┬┐ zagram, ale i tak gratulki  ;)
80
Polak Potrafi !!! / Bumli remake Dizzy
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez dEnzyl dnia Kwiecie˝ 09, 2016, 11:59:44 »
   
BUMLI
Witam. Postanowi┬│em zrobi├Ž w┬│asn┬╣ gr├¬ bazuj┬╣c┬╣ na niesmiertelnym jajku.



Zapraszam do obejrzenia screnn├│w z gry oraz grania.


Link:

https://play.google.com/store/apps/details?id=moc.przyklad.c14609199188301

Opis:

Kr├│tko o grze:
Bumli jest alchemikiem i dopiero zaczyna swoj┬╣ przygod├¬ z wa┬┐eniem mikstur. W┬│a┼ônie gdy zebra┬│ odpowiedni┬╣ ilo┼ô├Ž funduszy na sk┬│adnik kt├│ry uleczy jego mistrza, z┬│y czarodziej rozrzuca po ca┬│ym ┼ôwiecie jego drobniaki. Okazuje si├¬, ┬┐e nie tylko nam mag p┬│ata figle ale wszystkim mieszka├▒com Gymsoya. Nasza przygoda zaczyna si├¬ w laboratorium, gdzie zaatakowa┬│ nas czarodziej.








Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10