Ostatnie wiadomoťci

Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10
31
Pomoc w przejœciu Dizzy gier / Doom Island Dizzy
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez Mateusz11 dnia Czerwiec 08, 2017, 19:39:54 »
Mam coil of rope, machete i 10 monet. Jak przej┼ô├Ž labirynt.
32
Newsy z ┼ĺwiata Dizzy / Odp: Mystic Realm Dizzy na Pico 8bit
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez dizzy9 dnia Czerwiec 04, 2017, 14:42:08 »
Gra wygl┬╣da przesympatycznie, nieco "dziwnie" si├¬ skacze, ale da rad├¬ si├¬ po d┬│u┬┐szej chwili przyzwyczai├Ž.
...
Nie zdo┬│a┬│em u┬┐y├Ž ┬┐adnego przedmiotu nigdzie...little help?
33
Newsy z ┼ĺwiata Dizzy / Mystic Realm Dizzy na Pico 8bit
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez Miras dnia Czerwiec 01, 2017, 21:10:42 »
Hej

W sieci pojawi³a siê fanowska gierka z Dizzym wykonana na Pico 8 bit.

https://www.lexaloffle.com/bbs/?tid=29388

Wygl┬╣da przyzwoicie. :)

Wiêcej o projekcie Pico 8 bit na stronie: https://www.lexaloffle.com/pico-8.php
34
Polak Potrafi !!! / Odp: Futurust moja nowa gra na kick starterze
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez dEnzyl dnia Kwiecie˝ 24, 2017, 22:34:41 »
Kto┼ô ch├¬tny narysowa├Ž dizzy do easter egga?
35
Polak Potrafi !!! / Odp: Futurust moja nowa gra na kick starterze
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez dEnzyl dnia Kwiecie˝ 11, 2017, 13:20:52 »
Mam wielki sentyment do Dizzy dlatego postanowi┬│em umie┼ôci├Ž je w grze w formie ester egga  :)Trzeba tylko poszuka├Ž. Pozdrawiam i za┬│┬╣czam kolejny screen.
36
┼ĺwiat jest jajowaty!!! / Odp: Nieudane hacki gier, prosto z ChRL
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez Miras dnia Kwiecie˝ 11, 2017, 00:09:47 »
Cytuj
Pami├¬tam jeden kartrid┬┐ posiadaj┬╣cy naklejk├¬ obiecuj┬╣c┬╣ gr├¬ z pokemonami. Jak nale┬┐y si├¬ domy┼ôla├Ž, gra nie mia┬│a z pokemonami absolutnie nic wsp├│lnego

Etykieta na cartridge zawsze by³a myl¹ca. Ile to razy cz³owiek siê zawiód³ jak otrzymywa³ coœ innego.
Podobno istnia³a gra Pokemon pierwotnie na NES-a, osobiœcie siê z ni¹ nie zetkn¹³em.


Chi├▒czycy wsz├¬dzie pisali "Super hiper Nowo┼ô├Ž" i rok produkcji bie┬┐┬╣cy.  ;D

Czasem trafi┬│o si├¬ na fajny tytu┬│ zgodny z etykiet┬╣, ale przewa┬┐nie wi├¬kszo┼ô├Ž gier powtarza┬│a si├¬.

Cytuj
hack Adventure Island 3 z Mario, ale nie pamiêtam jak¹ przy sobie mia³ liczbê.

Islander doczeka³ siê wielu klonów. Nie by³o to ambitne podejœcie, bo zmieniono tylko sprite. Pozosta³e elementy pozosta³y bez zmian.

Mimo potwork├│w, kt├│re by┬│y myl┬╣ce by┬│y te┬┐ hacki gier, kt├│re zosta┬│y sklonowane z innych konsoli lub PC. Do udanych hack├│w m├│g┬│bym zaliczy├Ž gr├¬ Kr├│l Lew, kt├│ra by┬│a konwersj┬╣ z PC i SNES-a. ┬úadna oprawa graficzna i muzyka przypomina┬│y orygina┬│.

Inn┬╣ gr┬╣ shackowan┬╣ by┬│ Mortal Kombat, wiele brakowa┬│o mu do orygina┬│u i nie by┬│o epickich fatalities, za to sz┬│o pogra├Ž w znany tytu┬│ na Pegazusie.

Alladyn na NES-a to r├│wnie┬┐ klon przeniesiony na platform├¬ NES. Mia┬│em t├¬ gr├¬ i swego czasu by┬│ du┬┐y popyt na ni┬╣, z uwagi na ma┬│┬╣ dost├¬pno┼ô├Ž. :)

https://www.youtube.com/watch?v=hHNHCpXiPYc

By┬│y jeszcze inne, tym razem s┬│abe klony Alladyna, g├│wnie hack gry Magic Carpet.

37
┼ĺwiat jest jajowaty!!! / Odp: Nieudane hacki gier, prosto z ChRL
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez Micrus dnia Kwiecie˝ 10, 2017, 19:38:36 »
Pami├¬tam jeden kartrid┬┐ posiadaj┬╣cy naklejk├¬ obiecuj┬╣c┬╣ gr├¬ z pokemonami. Jak nale┬┐y si├¬ domy┼ôla├Ž, gra nie mia┬│a z pokemonami absolutnie nic wsp├│lnego, bo by┬│a to przer├│bka gry Nuts and Milk, w kt├│rej po prostu zamieniono posta├Ž na Pikachu. Do dzi┼ô pami├¬tam to rozczarowanie. ;D
38
┼ĺwiat jest jajowaty!!! / Odp: Nieudane hacki gier, prosto z ChRL
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez dizzy9 dnia Kwiecie˝ 09, 2017, 22:57:45 »
Taaak <3
Mia³em kiedyœ Chip Dale 3, Mario 16 i Mario 9 :D
Oraz hack Adventure Island 3 z Mario, ale nie pamiêtam jak¹ przy sobie mia³ liczbê.
Mia³em jeszcze tego hacka...Wacky Racers tylko zamiast psem gra³o siê lwem :D Eh, te wspomnienia :>
39
┼ĺwiat jest jajowaty!!! / Nieudane hacki gier, prosto z ChRL
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez Miras dnia Kwiecie˝ 09, 2017, 22:39:33 »
Moda na piractwo w latach 90 nikogo zbytnio nie obchodzi┬│a, to gry ochoczo hackowane przez Chi├▒czyk├│w by┬│y okropne, czasem by┬│a to tylko nieudolna zamiana sprite i tytu┬│u, innym wypadku przer├│bkom poddawano ca┬│o┼ô├Ž gry. 


Swojego czasu, gdy mia³em jeszcze Pegazusa, przewinê³o mi siê wiele takich gier, min. Grand Dad 7, Dai Shi Mai Li (Fortran), Mario 16, Alladin 4, Mortal Kombat, Chip Dale3.

Zagadkowy by³ cartridge zatytu³owany 9999 in 1. Oprócz grafiki, która zmienia³a siê z ka¿d¹ zmian¹ listy gier, gry ze sk³adanki powtarzaj¹cych siê tytu³ów by³y w wiêkszoœci niegrywalne na przyk³ad hack gry Mario. Mia³em tê sk³adankê i zawsze myœla³em, ¿e s¹ jakieœ sposoby przejœcia ich. Niestety s³ynny rosjanin obali³ ten mit.

https://www.youtube.com/watch?v=kne6AKyYUuM&list=PLCE3FEDC39DEF28E3


Oto niekt├│re z podrobionych tytu┬│├│w:

Sonic Hack:
https://www.youtube.com/watch?v=vYnbTo0RrPs

Hack Islandera i wychodz┬╣ca pi├¬┼ô├Ž eggmana z ziemi bij┬╣ na g┬│ow├¬ wszystko. :D

Mario Hack:
https://www.youtube.com/watch?v=mjExFy52lqo

Mortal Colbat:  ;D
https://www.youtube.com/watch?v=NRqDmth390g

A Wy jakie pami├¬tacie hacki ?  ;D
40
Newsy z ┼ĺwiata Dizzy / Odp: Wydarzenie z okazji 30 lecia Dizzy!
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez dizzy9 dnia Kwiecie˝ 08, 2017, 21:24:44 »
Wydane!

Mo┬┐na zagra├Ž na:

mysteryworlddizzy.com

Zachêcam te¿ do wziêcia udzia³u w konkursie :)
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10