Ostatnie wiadomoťci

Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10
31
Newsy z ┼ĺwiata Dizzy / Mystic Realm Dizzy na Pico 8bit
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez Miras dnia Czerwiec 01, 2017, 21:10:42 »
Hej

W sieci pojawi³a siê fanowska gierka z Dizzym wykonana na Pico 8 bit.

https://www.lexaloffle.com/bbs/?tid=29388

Wygl┬╣da przyzwoicie. :)

Wiêcej o projekcie Pico 8 bit na stronie: https://www.lexaloffle.com/pico-8.php
32
Polak Potrafi !!! / Odp: Futurust moja nowa gra na kick starterze
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez dEnzyl dnia Kwiecie˝ 24, 2017, 22:34:41 »
Kto┼ô ch├¬tny narysowa├Ž dizzy do easter egga?
33
Polak Potrafi !!! / Odp: Futurust moja nowa gra na kick starterze
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez dEnzyl dnia Kwiecie˝ 11, 2017, 13:20:52 »
Mam wielki sentyment do Dizzy dlatego postanowi┬│em umie┼ôci├Ž je w grze w formie ester egga  :)Trzeba tylko poszuka├Ž. Pozdrawiam i za┬│┬╣czam kolejny screen.
34
┼ĺwiat jest jajowaty!!! / Odp: Nieudane hacki gier, prosto z ChRL
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez Miras dnia Kwiecie˝ 11, 2017, 00:09:47 »
Cytuj
Pami├¬tam jeden kartrid┬┐ posiadaj┬╣cy naklejk├¬ obiecuj┬╣c┬╣ gr├¬ z pokemonami. Jak nale┬┐y si├¬ domy┼ôla├Ž, gra nie mia┬│a z pokemonami absolutnie nic wsp├│lnego

Etykieta na cartridge zawsze by³a myl¹ca. Ile to razy cz³owiek siê zawiód³ jak otrzymywa³ coœ innego.
Podobno istnia³a gra Pokemon pierwotnie na NES-a, osobiœcie siê z ni¹ nie zetkn¹³em.


Chi├▒czycy wsz├¬dzie pisali "Super hiper Nowo┼ô├Ž" i rok produkcji bie┬┐┬╣cy.  ;D

Czasem trafi┬│o si├¬ na fajny tytu┬│ zgodny z etykiet┬╣, ale przewa┬┐nie wi├¬kszo┼ô├Ž gier powtarza┬│a si├¬.

Cytuj
hack Adventure Island 3 z Mario, ale nie pamiêtam jak¹ przy sobie mia³ liczbê.

Islander doczeka³ siê wielu klonów. Nie by³o to ambitne podejœcie, bo zmieniono tylko sprite. Pozosta³e elementy pozosta³y bez zmian.

Mimo potwork├│w, kt├│re by┬│y myl┬╣ce by┬│y te┬┐ hacki gier, kt├│re zosta┬│y sklonowane z innych konsoli lub PC. Do udanych hack├│w m├│g┬│bym zaliczy├Ž gr├¬ Kr├│l Lew, kt├│ra by┬│a konwersj┬╣ z PC i SNES-a. ┬úadna oprawa graficzna i muzyka przypomina┬│y orygina┬│.

Inn┬╣ gr┬╣ shackowan┬╣ by┬│ Mortal Kombat, wiele brakowa┬│o mu do orygina┬│u i nie by┬│o epickich fatalities, za to sz┬│o pogra├Ž w znany tytu┬│ na Pegazusie.

Alladyn na NES-a to r├│wnie┬┐ klon przeniesiony na platform├¬ NES. Mia┬│em t├¬ gr├¬ i swego czasu by┬│ du┬┐y popyt na ni┬╣, z uwagi na ma┬│┬╣ dost├¬pno┼ô├Ž. :)

https://www.youtube.com/watch?v=hHNHCpXiPYc

By┬│y jeszcze inne, tym razem s┬│abe klony Alladyna, g├│wnie hack gry Magic Carpet.

35
┼ĺwiat jest jajowaty!!! / Odp: Nieudane hacki gier, prosto z ChRL
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez Micrus dnia Kwiecie˝ 10, 2017, 19:38:36 »
Pami├¬tam jeden kartrid┬┐ posiadaj┬╣cy naklejk├¬ obiecuj┬╣c┬╣ gr├¬ z pokemonami. Jak nale┬┐y si├¬ domy┼ôla├Ž, gra nie mia┬│a z pokemonami absolutnie nic wsp├│lnego, bo by┬│a to przer├│bka gry Nuts and Milk, w kt├│rej po prostu zamieniono posta├Ž na Pikachu. Do dzi┼ô pami├¬tam to rozczarowanie. ;D
36
┼ĺwiat jest jajowaty!!! / Odp: Nieudane hacki gier, prosto z ChRL
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez dizzy9 dnia Kwiecie˝ 09, 2017, 22:57:45 »
Taaak <3
Mia³em kiedyœ Chip Dale 3, Mario 16 i Mario 9 :D
Oraz hack Adventure Island 3 z Mario, ale nie pamiêtam jak¹ przy sobie mia³ liczbê.
Mia³em jeszcze tego hacka...Wacky Racers tylko zamiast psem gra³o siê lwem :D Eh, te wspomnienia :>
37
┼ĺwiat jest jajowaty!!! / Nieudane hacki gier, prosto z ChRL
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez Miras dnia Kwiecie˝ 09, 2017, 22:39:33 »
Moda na piractwo w latach 90 nikogo zbytnio nie obchodzi┬│a, to gry ochoczo hackowane przez Chi├▒czyk├│w by┬│y okropne, czasem by┬│a to tylko nieudolna zamiana sprite i tytu┬│u, innym wypadku przer├│bkom poddawano ca┬│o┼ô├Ž gry. 


Swojego czasu, gdy mia³em jeszcze Pegazusa, przewinê³o mi siê wiele takich gier, min. Grand Dad 7, Dai Shi Mai Li (Fortran), Mario 16, Alladin 4, Mortal Kombat, Chip Dale3.

Zagadkowy by³ cartridge zatytu³owany 9999 in 1. Oprócz grafiki, która zmienia³a siê z ka¿d¹ zmian¹ listy gier, gry ze sk³adanki powtarzaj¹cych siê tytu³ów by³y w wiêkszoœci niegrywalne na przyk³ad hack gry Mario. Mia³em tê sk³adankê i zawsze myœla³em, ¿e s¹ jakieœ sposoby przejœcia ich. Niestety s³ynny rosjanin obali³ ten mit.

https://www.youtube.com/watch?v=kne6AKyYUuM&list=PLCE3FEDC39DEF28E3


Oto niekt├│re z podrobionych tytu┬│├│w:

Sonic Hack:
https://www.youtube.com/watch?v=vYnbTo0RrPs

Hack Islandera i wychodz┬╣ca pi├¬┼ô├Ž eggmana z ziemi bij┬╣ na g┬│ow├¬ wszystko. :D

Mario Hack:
https://www.youtube.com/watch?v=mjExFy52lqo

Mortal Colbat:  ;D
https://www.youtube.com/watch?v=NRqDmth390g

A Wy jakie pami├¬tacie hacki ?  ;D
38
Newsy z ┼ĺwiata Dizzy / Odp: Wydarzenie z okazji 30 lecia Dizzy!
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez dizzy9 dnia Kwiecie˝ 08, 2017, 21:24:44 »
Wydane!

Mo┬┐na zagra├Ž na:

mysteryworlddizzy.com

Zachêcam te¿ do wziêcia udzia³u w konkursie :)
39
Polak Potrafi !!! / Odp: Futurust moja nowa gra na kick starterze
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez dizzy9 dnia Kwiecie˝ 04, 2017, 18:46:24 »
Wygl┬╣da na mocno zainspirowane machinarium.
Szkoda, ¿e nie napisa³eœ o tym wczeœniej, zaraz wrzucê te¿ od siebie te 5 funtów i powysy³am znajomym stronê z kampani¹...ale serio, do perków to siê nie przy³o¿y³eœ. Tylko 1?
W ka¿dym razie, mam nadziejê ¿e Ci siê powiedzie :)
40
Polak Potrafi !!! / Futurust moja nowa przygod├│wka
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez dEnzyl dnia Kwiecie˝ 03, 2017, 10:37:09 »
Tytu┬│:Futurust

Gatunek:Przygodowa

Autor: dEn


Opis: Gra bazuj┬╣c┬╣ na literaturze sf oraz innych grach przygodowych typu Machinarium. Wcielamy si├¬ w posta├Ž robota Rusta, kt├│ry znajduje sie w samym ┼ôrodku konfliktu maszyny-natura. Co gra ma wsp├│lnego z dizzy? Ot├│┬┐ bardzo lubi├¬ to jajo i b├¬dzie ono w grze :)


Opis EN:

The world of the future is much alike our own. Intelligent machines created their own society and live within an industrial complex, while a wild and untamed nature roams freely outside of its borders. Unfortunately, as time goes, the more radical groups are raising questions of Machines existence and do blame nature for the main reason of their death ÔÇô corrosion.
Our protagonist ÔÇô Rust ÔÇô is caught in the middle of the conflict without a will, or skills to maintain long on his own. Would he join one of the sides or choose his own path? Would he discover now unrecognizable complex or allow himself to get switched off one way or another?
We started this project as a form of our commentary on our current world politics. As a way of showing that oneÔÇÖs actions, as little as they can be might have impact on the bigger things, or may not, it all depends from the direction we will take our live, our own adventure. You can stay passive and see how others destroy the beauty or Earth or you can start by serving a community, a region, a nation, a world.

Www.
https://futurust.pl

INSTAGRAM
https://instagram.com/_u/futurust_?r=sun1

TWITTER
https://twitter.com/Futurust_?s=09

FACEBOOK
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1677519485886164&substory_index=0&id=1676225296015583


Foto:
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10