Ostatnie wiadomoťci

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Pomoc w uruchamianiu Dizzy gier / Mapy
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez Mateusz11 dnia Luty 28, 2018, 14:22:12 »
Wiem jak uruchamia├Ž gry Dizzy ale nie wiem jak zrobi├Ž by wy┼ôwietli┬│a mi si├¬ mapa. Zamiast mapy wy┼ôwietla mi si├¬ 500 Error.
22
Polak Potrafi !!! / Odp: hack FAOD
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez cyco dnia Luty 23, 2018, 17:03:18 »
Wygl┬╣da przednie :)
23
Polak Potrafi !!! / Odp: hack FAOD
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez dizzy9 dnia Stycze˝ 04, 2018, 15:02:38 »
Panie i Panowie.
Oto Dizzy Superior.W roku 2008, po tym jak po raz pierwszy zacz┬╣┬│em bawi├Ž si├¬ w kodowanie na NES, zadeklarowa┬│em ┬┐e wykonam rom hack Fantastic Dizzy.
Pocz┬╣tkowe pr├│by by┬│y...do┼ô├Ž nie satysfakcjonuj┬╣ce, a sam rom hack szybko zosta┬│ zapomniany.
Mimo to, nigdy tak naprawdê nie przesta³em prac nad hackiem.
Przez lata tak samo jak ros┬│a moja wiedza o ASM dla NES, tak samo r├│s┬│ i hack.
Dzi┼ô nadszed┬│ dzie├▒ w kt├│rym zdecydowa┬│em si├¬ przypomnie├Ž o jego istnieniu.
Niekt├│rzy  mog┬╣ go pami├¬ta├Ž pod nazwami jak "Dizzy Black" czy "Dizzy triple Deluxe"...cho├Ž obecnie (i ostatecznie!) wybrana nazwa to "Fantastic Dizzy: Superior"
Superior to wielki rom hack gry "The Fantastic Adventures of Dizzy" który zmienia oraz jednoczeœnie dodaje wiele cech oryginalnej gry.
Hack to ho┬│d dla Dizzy gier zar├│wno tych kt├│re ju┬┐ wysz┬│y jak i przysz┬│ych, jednocze┼ônie pr├│buj┬╣c pozosta├Ž wiernym wygl┬╣dowi i atmosferze orygina┬│u.
Bez zbêdnych ceregieli, najwa¿niejsze cechy jakimi bêzie siê wyró¿nia³ Superior:

G┬│├│wne:
-3 sloty na zapisanie stanu gry
-Zawiera oryginalne wersje "Red" oraz "Blue"
-Zawiera rom hack Beriona, "Green Dizzy"
-Ca┬│kowicie nowa wersja "White"
-Wszystkie wersje u┬┐ywaj┬╣ usprawiniony silnik wersji "Red"(szybkie chodzenie, poprawiony system pleceka itp)
-Mo┬┐na zmieni├Ž kolor r├¬kawi├Ž Dizzy
-Ponad 20 nowych œcie¿ek muzycznych
-Wsparcie dla region├│w NTSC, PAL oraz Pegasus
-Ponad 30 osi┬╣gni├¬├Ž do zdobycia
-9 tech├│w dla (dobrych) graczy
-Usprawnienia w systemie plecaka
-4 poziomy trudnosci do wyboru
-Cheaty do odblokowania
-R├│┬┐norodne opcje w menu
-Kilka zabezpiecze├▒ przed kopiowaniem

Ekskluzywne dla wersji "White":
-Faktyczna fabu┬│a
-Ca┬│kiem nowe lokacje do zwiedzania
-Nowe mini gierki
-System Szybkiej podr├│┬┐y(Fast travel)
-Nowy system dialogowy
-4 r├│┬┐ne zako├▒czenia
-Walki z bossami
-Dodatkowe lokacje i zagadki po przejœciu gry(w tylko jednym z zakoñczeñ)

Rzeczy kt├│re mog┬╣, ale nie musz┬╣, si├¬ pojawi├Ž:
-Muzyka na chipie VRC7
-Wiêcej opcji
-Sklep w grze gdzie mo┬┐esz wykupi├Ž rzeczy(ju┬┐ w grze, ale musz├¬ rozwa┬┐y├Ž inne opcje)
-4ty slot do zapisania stanu gry
-Wsparcie dla Polskiej wersji jêzykowej
-(White)Lunarian Transporter Tools (jest w grze, ale zdaje si├¬ by├Ž zbyt dobre)
   Odblokuj i w┬│┬╣cz dodatkowe opcje kt├│re pozwol┬╣ rzeczy takie jak Wi├¬ksza odpornos├Ž na obra┬┐enia, renegeracj├¬ HP czy wy┬│┬╣czenie turlania si├¬ po pod┬│o┬┐u
-(White)Dodatkowe lokacje i zagadki po przejœciu gry dla pozosta³ych 3 zakoñczeniach.

Superior powinien zosta├Ž sko├▒czony za oko┬│o p├│┬│ roku(ale pami├¬tajcie, ┬┐e mo┬┐e zosta├Ž op├│┼Şniony).
Bêdê celowa³ z wydaniem w Lipiec, jako ¿e ten miesi¹c naznacza 10 lat pracy nad hackiem.

Plakat promocyjny zosta┬│ wykonany przez Piotr "Pit" Gratkiewicz
Mo┬┐ecie go znale┼Ş├Ž na:
http://zdlugopisa.blogspot.com

Garstka Screen├│w:

Now lokacja, Snow Cap Mountain.
Nie st├│j w jednym miejscu za d┬│ugo, bo zamarzniesz, Dizzy!


Domek Dizzy
Wersja Green jest bardziej znoœna na ni¿szym poziomie trudnoœci ;)


Kopalnie w Blue
Jak wida├Ž, r├│┬┐nice tego typu zosta┬│y zachowane mi├¬dzy wersjami Red i Blue


Lekko podrasowany plecak
Przedmioty mo┬┐na teraz wyrzuca├Ž prosto z tego ekranu.


D┬┐ungla
Dizek musi ┼ôci┬╣├Ž ten kwiat...tylko jak?
24
┼ĺwiat jest jajowaty!!! / Odp: GameRoom forumowiczow-pokaz swoj pokoj!!
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez nowa_era dnia Pa╝dziernik 03, 2017, 21:10:14 »
Odkopuj├¬ temat bo w sumie wiele si├¬ zmieni┬│o, no... mo┬┐e poza moim ba┬│aganem, ale od kilku lat nie mog├¬ si├¬ zmotywowa├Ž do konkretnego sprz┬╣tania :P

Mo┬┐e od pocz┬╣tku:
http://www.nowa_era.republika.pl/100_2692.JPG

Zdj├¬cie mojej "siedziby" - siedzisko z PC i mas┬╣ "┼ômieci" przy biurku, obok telewizor do wygodnego grania na konsolach. Wida├Ž te┬┐ PRL-owskie radio kt├│rego u┬┐ywam jako g┬│o┼ônik do PC i na dole magnetofon szpulowy kt├│ry czeka na napraw├¬.

http://www.nowa_era.republika.pl/100_2693.JPG

Zbli┬┐enie na biurko - tak, u┬┐ywam monitora CRT w 2017r. :P

http://www.nowa_era.republika.pl/100_2694.JPG

Cz├¬┼ô├Ž kolekcji gier kt├│ra wisi nad moim ┬│├│┬┐kiem w innym pokoju, obeznani powinni wiedzie├Ž na jakie systemu znajduj┬╣ si├¬ tutaj gry.

http://www.nowa_era.republika.pl/100_2695.JPG

Tutaj kolejna cz├¬┼ô├Ž z grami, cho├Ž mo┬┐na tutaj znale┼Ş├Ž par├¬ ┼ômieci niezwi┬╣zanych z tematyk┬╣, musz├¬ kiedy┼ô to przebra├Ž...

http://www.nowa_era.republika.pl/100_2696.JPG

Tutaj zbieranina konsol i komputer├│w, mam powa┬┐ny problem z miejscem, bo powoli nie ma tego gdzie upycha├Ž, kto wie, mo┬┐e kiedy┼ô dorobi├¬ si├¬ wi├¬kszej i lepszej szafy ;)

http://www.nowa_era.republika.pl/100_2697.JPG

Na koniec telewizor który dawniej s³u¿y³ mi do gier, obecnie rzadko go u¿ywam, bo gram na swoim Neptunie obok PC. Tak czy siak ukoñczy³em na nim masê gier i jeszcze pewnie nie jedn¹ ukoñczê. Obok automat owocówka którego wyhaczy³em dawno temu bardzo okazyjnie...

I to tyle, je¿eli ktoœ ze starych u¿ytkowników jeszcze czyta to forum - pochwalcie siê co siê u Was zmieni³o, zw³aszcza ciekawi mnie siedziba MegaJohnego :P

EDIT-------
Da³em same linki, bo siê forum rozje¿d¿a³o...
25
Polak Potrafi !!! / Aran┬┐acja muzyki z Dizzy the Adventurer
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez dizzy9 dnia Wrzesie˝ 04, 2017, 19:10:39 »
Muzyk, artysta kryj¹cy siê pod ksywk¹ Milos\Chip Jockey wyda³ nowy album. tym razem jest to aran¿acja muzyki z Dizzy the Adventurer.

https://chipjockey.bandcamp.com/album/dizzy-the-adventurer-nostalgia-mode

Ka¿da œcie¿ka jest potraktowana z mi³oœci¹ i pieszczotliwoœci¹ z jakich znam Milosa :D
Autor wykorzysta┬│ tu dodatkowy chip muzyczny,MMC5, by uzyska├Ž dwa dodatkowe kana┬│y d┼Şwi├¬kowe-istny mi├│d, moim skromnym zdaniem :)
26
Pomoc w przejœciu Dizzy gier / Odp: Doom Island Dizzy
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez Jarys dnia Sierpie˝ 24, 2017, 13:18:39 »
Po prostu musisz wcisn┬╣├Ž guzik dok┬│adnie w momencie, gdy za┼ôwieci si├¬ punkt na 3-ciej.
27
Pomoc w przejœciu Dizzy gier / Odp: Doom Island Dizzy
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez Mateusz11 dnia Sierpie˝ 24, 2017, 12:32:25 »
Ja to zauwa┬┐y┬│em i uruchamia┬│em wagonik o wszystkich 12 godzinach wiele razy ale nic mi z tego nie wychodzi┬│o raz przypadkiem mi si├¬ uda┬│o. Je┬┐eli to ma by├Ž mniej wi├¬cej godzina 3 to znaczy ┬┐e trzeba troch├¬ poczeka├Ž gdy zegar b├¬dzie na godzinie 3 lub uruchomi├Ž wagonik chwile przed godzin┬╣ 3.
28
Pomoc w przejœciu Dizzy gier / Odp: Doom Island Dizzy
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez Jarys dnia Sierpie˝ 23, 2017, 16:18:24 »
Jak spojrzysz na dzwon, to zauwa┬┐ysz na nim zegar z zaznaczon┬╣ godzin┬╣ 12. Musisz wi├¬c tak wystartowa├Ž wagonik, aby uderzy┬│ w dzwon dok┬│adnie o 12. Moment startu wagonika to mniej-wi├¬cej godzina 3.
29
Pomoc w przejœciu Dizzy gier / Odp: Doom Island Dizzy
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez Mateusz11 dnia Sierpie˝ 23, 2017, 15:40:59 »
Dzi├¬ki za pomoc ale ja ju┬┐ t┬╣ gr├¬ przeszed┬│em w czerwcu sam do tego doszed┬│em. Jest jeszcze prostszy spos├│b przej┼ôcia labiryntu. Wystarczy najpierw zapalniczk├¬ u┬┐y├Ž na sianie zamiast na kominku po spaleniu siana pojawi si├¬ komputer. Nast├¬pnie wystarczy z komputerem wej┼ô├Ž do labiryntu i gotowe. Napisz co zrobi├Ž z dzwonem 2 zegarami i wagonikiem ┬┐eby zdoby├Ž map├¬ i ┬┐eby otwar┬│y si├¬ drzwi. Ja to przeszed┬│em ale przypadkiem.
30
Pomoc w przejœciu Dizzy gier / Odp: Doom Island Dizzy - Magiczna Dolina Wodna
« Ostatnia wiadomoťŠ wys│ana przez Jarys dnia Sierpie˝ 22, 2017, 00:19:01 »
Poniewa┬┐ nie mo┬┐na wprowadzi├Ž grafiki, musisz sam wykona├Ž siatk├¬

Oznacz kolumny labiryntu od '00' - kolumna z wejœciem - do '19' - kolumna z wyjœciem
i rzêdy od 'A' - rz¹d najwy¿szy - do 'K' - rz¹d najni¿szy.

Teraz postêpuj wg. wskazówek:

01. Id┼Ş na B-01
02. Pchnij B-02 na B-06
03. Id┼Ş na E-03
04. Pchnij E-04 na E-05
05. Pchnij F-03 na K-03
06. Id┼Ş na A-07
07. Pchnij B-07 na E-07
08. Id┼Ş na D-09
09. Pchnij D-08 na D-07
10. Id┼Ş na F-07
11. Pchnij G-07 na K-07
12. Id┼Ş na G-07
13. Pchnij G-06 na G-05
14. Id┼Ş na G-05
15. Pchnij H-05 na K-05
16. Id┼Ş na H-05
17. Pchnij H-04 na H-03
18. Id┼Ş na E-10
19. Pchnij D-10 na C-10
20. Pchnij C-10 na B-10
21. Pchnij B-10 na A-10
22. Id┼Ş na A-09
23. Pchnij A-10 na A-15
24. Id┼Ş na G-10
25. Pchnij H-10 na I-10
26. Pchnij I-10 na J-10
27. Id┼Ş na J-09
28. Pchnij J-10 na J-12
29. Id┼Ş na F-11
30. Pchnij F-12 na F-15
31. Id┼Ş na G-12
32. Pchnij H-12 na I-12
33. Id┼Ş na G-17
34. Id┼Ş na K-17
35. Pchnij J-17 na A-17
36. Id┼Ş na J-15
37. Pchnij I-15 na H-15
38. Id┼Ş na D-15
39. Pchnij D-14 na D-11
40. Id┼Ş do D-19

Koniec labiryntu

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10